Program comun de restaurare, Program comun de restaurare, Curierul Hunedoarei

program comun de restaurare

Maeștri în conservarea și restaurarea artei Program comun de restaurare, Formular de căutare Conținutul Proiectul construieşte instrumente de coroborare a datelor experimentale şi a cunoştinţelor gestionate de institute de cercetare ştiinţifică, universităţi de profil şi instituţii publice responsabile de gestiunea patrimoniului cultural.

program comun de restaurare

Aceste instrumente, alături de programul comun de lucru în studii de caz, vor program comun de restaurare capacitatea de cercetare, nivelul de calitate, rigoarea impusă intervenţiilor şi în aceeaşi măsură validează cercetările în curs.

Obiectivele proiectului complex sunt esenţiale pentru îmbunătăţirea sustenabilă a practicii în domeniul conservării restaurării, scop realizabil prin transferul cu succes şi imediat în practică a rezultatelor cercetării.

program comun de restaurare

Acestea sunt următoarele: valorificarea şi difuzarea cunoştinţelor şi rezultatelor de cercetare, acordarea de asistenţă tehnică şi de servicii ştiinţifice şi tehnologice în domeniul program comun de restaurare al patrimoniului, iniţierea şi dezvoltarea de colaborări viabile cu parteneri din mediul economic public şi privat, creşterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internaţional. Proiectul complex concertează program comun de restaurare a şase instituţii ce colaborează în cinci proiecte care se disting prin aceea că au valoare de sine stătătoare, dar care, prin coroborarea observaţiilor şi a rezultatelor, asigură atât buna desfăşurare şi respectare a planurilor de lucru, cât şi controlul superior al rezultatelor, precum şi rafinarea acestora datorită filtrării prin analiza pluridisciplinară Proiectul propune un salt calitativ important, organizarea în sensul creşterii justificate a preocupării şi a efortului de perfecţionare a resursei umane şi tehnologice, şi are o contribuţie inovatoare puternică, propunând transferul către mediul economic şi societate într-o manieră "revoluţionară" - prin intermediul autorităţilor care reglementează activitatea în domeniu.

program comun de restaurare

Totodată, proiectul complex dezvoltă capacitatea de cercetare proprie fiecărei program comun de restaurare partenere şi valorifică capacitatea de cercetare trans disciplinară. Primul element se concentrează asupra caracterului inovator al procesului de implementare a rezultatelor cercetării ştiinţifice în program comun de restaurare domeniului conservării-restaurării patrimoniului cultural material. Al doilea element inovator este sistemul de asistenţa tehnică bazat pe proceduri de lucru şi pe programe de urmărire în timp a obiectivelor de patrimoniu cultural program comun de restaurare, pus la dispoziţia operatorilor culturali publici şi privaţi.

program comun de restaurare

Mai multe despre acest subiect.

Ațiputeafiinteresat